Poppins HEAD OFFICE:

PRA
PO BOX 873
BOGNOR REGIS
PO21 9JL

Telephone & Fax: (01243) 855581

Email: info@poppinsrestaurants.co.uk

Search

Find A Restaurant Buckinghamshire Chesham

Chesham

3-3a High Street
Chesham
Bucks
HP5 1BG

01494 792292

chesham@poppinsrestaurants.co.uk

take away food available

Monday 9.00 – 7.00
Tuesday 9.00 – 7.00
Wednesday 9.00 – 7.00
Thursday 9.00 – 7.00
Friday 9.00 – 7.00
Saturday 9.00 – 7.00
Sunday 10.00 – 4.30